همكاران امور
آقاي غلامرضا علي‌دوست
سمت  كارشناس

تلفن محل كار  33274223
 
 
سوابق تحصيلي  
ليسانس در رشته برنامه ريزي اجتماعي- دانشگاه آزاد اسلامي – واحد تهران شرق
سوابق كاري  
17 سال
مهارت ها  
- همكاري با گروه برنامه ريزي و مطالعات كمي - همكاري با گروه رشد و توسعه رقابت - همكاري با گروه بازرگاني و اقتصاد بين الملل - همكاري با گروه سياست هاي پولي و بازارهاي مالي - همكاري در پشتيباني گزارش اقتصادي سال 1389 - همكاري با امور برنامه ريزي اقتصاد كلان و ارزيابي برنامهPowered by Tetis PORTAL