همكاران امور
آقاي انوشيروان تقي‌پور
سمت: معاونسياست‌هاي پولي و بازارهاي مالي و تورم

 

             بسمه تعالي

 

 

رزومه علمي و پژوهشي

 

مشخصات فردي:

نام : انوشيروان

نام خانوادگي: تقي پور

شماره شناسنامه: 216

سال تولد: 1352

تلفن: 09128153495

آدرس الكترونيكي  arya216@gmail.com

 

مدرك تحصيلي:

دكتراي(PhD) اقتصاد با گرايش اقتصاد پولي و مالي از دانشگاه اسكس Essex انگلستان، فارغ التحصيل سال 1387

فوق ليسانس اقتصادسنجي دانشگاه Essex انگلستان سال 1386

فوق ليسانس علوم اقتصادي دانشگاه شهيد بهشتي ، سال 1377

   ليسانس اقتصاد دانشگاه تبريز ، سال 1374


سوابق كاري (اجرايي و علمي):

 

الف- سوابق كاري و اجرايي

 

دستگاههاي دولتي

1.       معاون پولي، بانكي و بازارهاي مالي امور اقتصاد كلان، معاونت هماهنگي برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه

2.       معاون امور بازرگاني و خدمات مالي، معاونت توسعه امور توليدي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از اوايل سال 1394

3.    معاون پولي و بانكي امور برنامه ريزي اقتصاد كلان و ارزيابي برنامه، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور از سال 1388 تا اوايل 1394

4.       نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در امور سازمان همكاري هاي اقتصادي (اكو) از سال 1393 تاكنون

5.    نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي در كارگروه‌هاي حوزه بازار سرمايه و بخش بانكي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي بخش مالي

6.       نماينده سازمان در كارگروه تامين مالي در بازار سرمايه ‌(توسعه ابزار صكوك و خزانه اسلامي در بازار بدهي)

7.       دبير كميته بازارهاي پول، ارز و بازار سرمايه در برنامه سوم توسعه اقتصادي (1379-1383)

8.       دبير كميته بازارهاي پول ، ارز و بازار سرمايه در برنامه پنجم توسعه اقتصادي (1390-1394)

9.       دبير كارگروه خدمات مالي در برنامه ششم توسعه اقتصادي (1395-1399)

10.   مسئول تهيه و پي‌گيري گزارش‌هاي اقتصاد مقاومتي در حوره‌هاي سرمايه‌گذاري و تامين مالي در بازار سرمايه

11.   كارشناس دفتر تحقيقات مالياتي معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي ، از سال 1375 تا 1376

 

بانكها و موسسات مالي

1.       همكاري مشاوره در حوزه مديريت عملكرد شركتهاي زير مجموعه در بانك ملي، سال 1396

2.       همكاري مشاوره در حوزه ريسك با بانك كشاورزي ، سال هاي 96-1395

3.       مشاور معاونت تحقيقاتي بانك كشاورزي ، سال 1382

4.       همكاري مشاوره اي با بيمه مركزي در حوزه رتبه بندي شركتهاي بيمه

5.       معاون آموزشي موسسه اقتصاد مالي بهين در سال 1391


ب- مهارت ها

 

1.       تحليلگر دارايي­هاي مالي در بورس اوراق بهادار

2.       امور مالي بنگاهها و حاكميت شركتي

3.        تحليلگر مشتقات مالي، كالايي، نفتي و غيره

4.       مديريت ريسك بانكها و بنگاه‌هاي اقتصادي (ارزيابي ريسك شركت‌ها)

5.       پولشويي در بانكها و تحليل و مديريت آنها بر اساس شاخص هاي موسسه FATF

6.       روشها و متدهاي تامين مالي سرمايه گذاري

7.       رتبه­بندي بانكها و بيمه ها

8.       شناسايي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري با استفاده از روش‌هاي بنيادي و تكنيكال

9.       اصلاحات بخش بانكي و نظارت‌هاي احتياطي براي جلوگيري از ورشكستكي بانك‌ها

10.   بانكداري اسلامي: قراردادها و ابزارهاي مالي جديد اسلامي

11.    تامين مالي در بازار با استفاده از ابزارهاي صكوك و خزانه اسلامي

12.   تجربه اصلاحات بخش بانكي در دنيا در بخش هاي مختلف

13.   ارزيابي كارشناسي گزارش هاي شوراي پول و اعتبار بانك مركزي ج. ا. ايران

14.   اقتصاد مقاومتي در حوزه‌هاي بازار سرمايه ، بانك و سرمايه‌گذاري خارجي

15.   مدل سازي برنامه ريزي مالي (FP)

16.   مدل سازي پوياي اقتصاد كلان و كاربرد آنها در برنامه ريزي با استفاده از نرم افزارهاي كامپيوتري

17.   مدل سازي كلان تعادل عمومي پوياي تصادفي (DSGE)

18.   مدل سازي اقتصادسنجي كلان سنتي

19.   نويسنده بيش از 30 مقاله در مجلات علمي و پژوهشي و سمينارهاي داخلي و خارج

20.   تاليف كتاب "اقتصاد بازارهاي مالي (بورس و بازار مشتقات)" ، 1395، انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

21.   تسلط به زبان انگليسي (مهارتهاي Reading, Speaking, Writing )

 


ج   سوابق آموزشي در دانشگاهها

 

1.    مدرس مدعو دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران در مقاطع ليسانس، فوق ليسانس و دكتري دروس اقتصاد مالي و اقتصاد پولي از سال 1388 تا 1395

2.       مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامي سال 1395-96

3.       مدرس مدعو دانشكده اقتصادي دانشگاه مفيد در مقطع دكتري درس اقتصاد مالي دوره دكتري، سالهاي1391 -1390

4.       مدرس مدعو دانشكده علوم انساني واقتصادي دانشگاه امام صادق (ع) در مقطع دكتري  درس اقتصاد مالي دوره دكتري1390

5.       مدرس مدعو دانشكده علوم انساني واقتصادي دانشگاه بوعلي سينا همدان در مقطع دكتري سال 1389 يك ترم

6.       مدرس مدعو دانشكده علوم اقتصادي و اجتماعي دانشگاه الزهرا (در مقاطع ليسانس و فوق ليسانس) سالهاي1388- 1387

7.       حل تمرين و راهنمايي و مشاوره تحقيق دانشجويان سال آخر دوره ليسانس در دانشگاه Essex انگليس سالهاي 1386-1387

 

 

د- ارايه دوره و كارگاههاي آموزشي

 

1.       ارايه كارگاه آموزشي "تحليل فاندمنتال " براي كاركنان بانك سپه ، آذر ماه 1396 

2.       ارايه دوره تحليل‌گري مالي  CFA براي كاركنان بانك توسعه صادرات در سال  1393

3.       ارايه كارگاه آموزشي "روشهاي  تامين مالي" سازمان برنامه و بودجه، دي ماه 1396 

4.       ارايه كارگاه آموزشي "عوامل موثر بر بازار سرمايه و كاركرد آن در اقتصاد ايران" سازمان برنامه و بودجه ، آذر ماه 1395   

5.    ارايه كارگاه آموزشي "آشنايي با نظام تامين مالي بازار سرمايه و ظرفيت آن در اجراي طرحهاي عمراني" سازمان برنامه و بودجه، دوره خاص امور بازرگاني و خدمات مالي، آذر ماه 1395 

6.    ارايه كارگاه آموزشي "مدل سازي پوياي اقتصاد كلان و كاربرد آنها در برنامه ريزي" ، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ، آذر ماه 1392 

7.    ارايه كارگاه آموزشي "مدل سازي پوياي اقتصادي با استفاده از نرم افزار  Dynar"، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ، ارديبهشت ماه 1391  .

8.       ارايه كارگاه آموزشي "آشنايي با نهادها، ابزارها و بازارهاي مالي، در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ، تير ماه 1391


د- بورس‌هاي اعطايي

 

1.       بورس وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري براي تحصيل دوره دكتري اقتصاد در كشور انگلستان

2.       نماينده رسمي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در جلسات سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (اكو) در كشورهاي مختلف

3.   بورس وزارت تجارت چين در خصوص" آشنايي با ديپلماسي اقتصادي" از دانشگاه علوم اقتصادي و بازرگاني بين­المللي چين ، سپتامبر 2016

 

فعاليت هاي علمي:

الف   تاليف كتاب

 

اقتصاد بازارهاي مالي (بورس و بازار مشتقات)، انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزي، سال 1395


ب- مقالات چاپ شده در مجلات علمي خارجي

 

  1. “Financial Restraint and Financial Development in Iran: The Conditional Co-integration Approach”, Review of Middle East Economics and Finance, 2009, vol.5  , issue2, Article 5, pp. 1-19
  2.  “Transmission Channels of Financial Development to Economic Growth: the Case of Iran”, Study in Economics and Finance, under review.

 

 

ج   مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي داخلي

 

 

  1. Banking Sector Policies and Financial development: the Case of Iran, the Journal of Money and Economy, Iranian central bank, pp. 35-50, vol 6, no 2, 2012
  2. The effect of Financial Globalization on Monetary Policy Discipline: The evidence from 22 developing countries, the Journal of Money and Economy, Iranian central bank ,vol6, no. 1 , Fall 2011
  3. Banks, Stock Market and Economic Growth: the case of Iran”, Iranian Economic Review, University of Tehran, No, 23, vol 14, spring 2009, pp.19-40.

 

  1. The Role of Banking Sector policies in Financial development: the Case of Iran, the Journal of Money and Economy, Iranian central bank, vol 5, no 3, 2009
  2.  “The Role of Banking System Development in Economic Growth: The Case of Iran”, طباطبايي فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران دانشگاه علامه,  No, 37, Winter 2008, pp.21-37.

 

1.    تحليل ادوار تجارجي تكانه هاي نفتي و مخارج دولت و مكانيزم هاي اثرگذاري آنها بر متغيرهاي كلان اقتصادي: رهيافت DSGE،  فصلنامه اقتصاد مالي، سال 10، شماره 35، تابستان 1395

2.    تحليل آثار شوك هاي پولي و مخارج دولت مالي در ايران با استفاده از مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي، مجله تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران، شماره 4، پاييز 1395، صفحه 977-1001..

3.       تنظيم يك مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي (DSGE) براي اقتصاد باز كوچك صادركننده نفت: مورد مطالعه ايران، فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي، شماره 75، پائيز 1394 ، صص 7-44

4.       آزمون رابطه بين آزادسازي مالي، نهادهاي قانوني و توسعه بخش مالي: شواهدي از 10 كشور درحال توسعه، فصلنامه روند، سال بيستم، شماره هاي 61 و 62 ، بهار و تابستان 1392 ، صفحات 93-120

5.    برآورد شاخص آزاد سازي در ايران و مقايسه آن با برخي كشورهاي منتخب" مجله تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران، شماره 1، بهار 1392، صفحه 31-60.

6.       بررسي سياست هاي بانكي با هدف توسعه بخش مالي:مورد مطالعه ايران، مجله پول و اقتصاد، سال 2،  شماره 5، پاييز 1389  

7.       بررسي رابطه بين متنوع سازي صادرات و ثبات درآمدهاي صادراتي در ايران، پژوهشنامه بازرگاني، فصلنامه شماره 20، پاييز 1380

8.       تحليلي بر متنوع سازي صادرات و تاثير آن بر افزايش درآمدهاي ارزي غيرنفتي، پژوهشنامه  بازرگاني، شماره 18، بهار 1380

9.       استقلال بانك مركزي و تورم، مجله برنامه و بودجه، سال نهم، شماره 2، 1383.

10.    بررسي ارتباط بين كسري بودجه دولت، رشد پول و تورم در ايران : به روش معادلات همزمان، مجله برنامه و بودجه، سال ششم، شماره 5و6، شهريور مهر 1380.

11.   تحليل عوامل موثر بر ماليات و پيش بيني آن : مورد مطالعه ايران، مجله برنامه و بودجه، سال چهارم، شماره 4و5 ، مرداد 1378.

12.   وقفه هاي جمع آوري ماليات، تورم و درآمدهاي حقيقي، مجله برنامه و بودجه، سال چهارم، شماره 6، مهر .1378

13.   ارزيابي اهداف سياست پولي در ايران، فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي، سال هفتم، شماره1،  انتشارات معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي، بهار 1378 با دكتر محمد نوفرستي

 

د   مقالات كنفرانسي ( داخل و خارج از كشور)

1.   بررسي آثار و كانال هاي انتقال اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي بر هزينه خانوارها، تورم، توليد و بازار كار در چارچوب مدل DSGE، اولين سمينار اقتصاد ايران، دي ماه سال 1393

 

 

2.   Financial Reform and Liberalization in Iran and comparison with two ECO members: Pakistan and Turkey, 1st International cooperation organization member states economic think-tanks-  2013

اولين سمينار كشورهاي عضو اكو در كشور جمهوري آذربايجان

 

3.      Financial liberalization and economic growth: do prudential regulation and supervision matter?, ESDS International Annual Conference , London, UK, 2008  انگلستان لندن

 

4.      The Effect of Financial Globalization on Monetary Policy Discipline: The evidence from 22 emerging countries and lessons for Iran;

بيستمين كنفرانس بانك مركزي در سال  1389

 

 

5.      “The Global Financial Crisis: New Challenges to Central Banks” ,                نوزدهمين كنفرانس بانك مركزي در سال 1388

 

6.      Banking sector policy and financial development,                                         هيجدهمين كنفرانس بانك مركزي در سال  1387

 

7.      Symposium on Green productivity and sustainable development governance, Asian Productivity Organization (APO) Conference in Fiji, April 2004

كنفرانس سازمان بهره وري آسيا در فيجي                    

 

8.         بررسي آثار تحريم اقتصادي بر بخش صنعت، ارايه شده در " سمينار تحريم اقتصادي، راههاي برون رفت، فرصتها و تهديدها ئر حوزه صنعت حمل و نقل" ، اسفند 1390

9.    بررسي اثربخشي سياست آزادسازي مالي برتوسعه مالي كشور با تاكيد بر نقش نهادهاي قانوني و نظارت هاي احتياطي، بيست و يكمين  كنفرانس بانك مركزي در سال 1390

 

 

 

هـ مقالات تهيه شده براي مجلات ترويجي

 

1.         مروري بر بانكداري اسلامي: قراردادها و ابزارهاي مالي جديد اسلامي، هفته نامه برنامه، سال 9، شماره 409، ارديبهشت 1390

2.     بررسي امكان استفاده از ابزار مشتقه معاوضه (سوآپ) نرخ سود در بانكداري اسلامي ، هفته نامه برنامه، سال 9، شماره 426، شهريور 1390

3.    تحليلي بر آثار هدفمند سازي يارانه ها بر رفاه خانوارها ، مجله خداآفرين،سال9، شماره 74،  زمستان 1389

4.    بررسي تاثير اجراي لايحه هدفمند سازي يارانه ها بر سطح رفاه خانوارها، هفته نامه برنامه، سال 9، 1390. شماره 400، بهمن 1389

 

و - مقالات تهيه شده در قالب   working  paper

 

1.       يادداشت در مورد بانكداري U-turn

2.       آسيب شناسي بودجه بانك‌هاي دولتي، پائيز 1394، امور بازرگاني و خدمات مالي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

3.    بررسي عملكرد تبصره 6 قانون بودجه سال 1394 و نقش آن در توسعه بازار بدهي در اقتصاد ايران، امور بازرگاني و خدمات مالي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، سال 1395

4.       بررسي آثار تحريم‌هاي احتمالي جديد آمريكا بر عليه ايران و راهكارهاي مقابله با آن، شماره هاي مختلف در سال هاي 1390-1393

5.    جهاني سازي مالي و انضباط سياست پولي: تجربه برخي كشورهاي در حال توسعه، دفتر برنامه‌ريزي اقتصادي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، 1389

6.     بررسي ساز و كارهاي اجرايي قانون هدفمند كردن يارانه ها با هدف باز توزيع بهتر و تقويت آثار مثبت آن در بلندمدت، دفتر برنامه‌ريزي اقتصادي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، آذر ماه 1388

7.    تبعات يكسان سازي نرخ ارز در مبادلات اقتصادي و محاسبات بودجه اي كشور، دفتر اقتصاد كلان، سازمان مديريت و برنامه ريزي سال 1379

8.       بررسي آثار اقتصادي يكسان سازي نرخ ارز در ايران، دفتر اقتصاد كلان، سازمان مديريت و برنامه ريزي، 1380

9.       مدل سازي پولي و ارزي مدل كلان برنامه سوم، سازمان مديريت و برنامه ريزي

10.   بررسي نرخ سود اوراق مشاركت در ايران، دفتر اقتصاد كلان، سال 1381

11.   تحليل عوامل موثر بر تورم و پيش بيني آن، دفتر اقتصاد كلان، سال 1381

12.   بررسي بدهيهاي دولت به سيستم بانكي، دفتر اقتصادكلان، سال 1382

13.   تحليلي بر نرخ سود بانكي در ايران ، دفتر اقتصاد كلان، سال  1382

14.   گزارشهاي اقتصادي سالانه بخش پولي، ارزي و تورم سالهاي 81-1376ز - طرحهاي تحقيقاتي انجام شده

1.       "تعادل عمومي پوياي تصادفيDSGE " وزارت امور اقتصادي و دارايي 1393

2.        طراحي مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي براي اقتصاد ايران، موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و مديريت 1392

3.        ارزيابي و سنجش سازمان هدفمند سازي يارانه ها: مركز مشاوره موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و مديريت1391

4.    " آسيب شناسي اجراي بانكداري اسلامي در ايران با تأكيد بر موانع نهادي، ساختاري و اقتصادي در راستاي حمايت از توليد، كار و سرمايه ايراني"، موسسه اقتصاد مالي بهين

5.       بررسي و تنظيم سياست هاي بانكي در راستاي توسعه بخش مالي با توجه به ساختار اقتصادي كشور، پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي سال 1388-1389

6.       تعيين اولويت در استراتژي متنوع سازي صادرات غيرنفتي با هدف ايجاد ثبات در درآمدهاي ارزي غيرنفتي در ايران، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، سال 1379

7.       بررسي رابطه بين استقلال بانك مركزي ، تورم و رشد اقتصادي ، دفتر اقتصاد كلان، سال1382

8.    همكاري در طرح " طراحي يك مدل كلان سنجي براي اقتصاد ايران براي پيش بيني و سياستگذاري" مجري دكتر نوفرستي براي وزارت امور اقتصادي و دارايي

9.    همكار در طرح " بررسي اثرپذيري توسعه صنعتي از سياستهاي پولي و اعتباري در ايران" دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف ، سال 1381   

 

ط داوري مقاله در مجلات علمي و پژوهشي

انجام داوري موردي در مجلات دانشگاه تهران - مجله دانشگاه علامه طباطبايي - مجله علمي و پژوهشي دانشگاه مفيد و مجله پول و اقتصاد پژوهشكده پولي بانك مركزي، مدلسازي اقتصادي دانشگاه فيروزكوه، مجله اقتصاد و مدلسازي دانشگاه شهيد بهشتي

آشنايي با نرم افزار هاي كامپيوتري:

 

(1)   Dynare & MATLAB

(2)   STATA

(3)   Microfit

(4)   Eviews Statistical Package

(5)   Office softwares (Word, Excel, Powerpoint, …)
Powered by Tetis PORTAL