همكاران امور
​آقاي امير خالصي
سمت  معاون برنامه‌ريزي، توزيع درآمد و مطالعات كمي و بودجه


 تلفن محل كار  33274634
 پست الكترونيكي  Amir.khalessi@gmail.com
سوابق تحصيلي  
ليسانس اقتصاد نظري (دانشگاه مازندران) فوق ليسانس برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي (دانشگاه شيراز)
سوابق كاري  
آب منطقه اي زنجان (2 سال) دفتر اقتصاد كلان (1376 تاكنون)
مهارت ها  
برنامه ريزي و مدلسازي، بازار كار و بهره وري
Powered by Tetis PORTAL