همكاران امور
آقاي علي اميني
سمت: مشاور

تلفن: 33274199

پست الكترونيكي: aramini2005@gmail.com

سوابق تحصيلي:

ليسانس اقتصاد نظري (دانشگاه مازندران)

فوق ليسانس برنامه‌ريزي سيستم‌هاي اقتصادي (دانشگاه شهيد بهشتي)

دكتراي  تخصصي اقتصاد (واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي تهران)

سوابق كاري:

مدرس دانشگاه

پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

كارشناس شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران

زمينه هاي كاري (پژوهشي):

بازاركار، بهره‌وري، رشد اقتصادي، تجارت بين‌المللي
Powered by Tetis PORTAL