رويدادها
اصلاحيه: ششمين نشست امور اقتصاد كلان با موضوع تحولات سرمايه‌گذاري در روز يكشنبه 1398/4/2 ساعت 9 خواهد بود

اصلاحيه: به اطلاع همكاران مي‌رساند ششمين نشست ارائه نتايج گزارش هاي تهيه شده در امور اقتصاد كلان روز يكشنبه 1398/4/2  ساعت 9 برگزار مي‌شود.

ارائه كننده: خانم دكتر محمودزاده(شاخص‌هاي بهره وري (APO، فرهادي‌كيا (سرمايه‌گذاري)، دكترتقي پور(شاخص‌هاي مسكن)

 

موضوع نشست: 

ادامه بررسي تحولات سرمايه‌گذاري و  چشم انداز آن در سال 1398

 

مكان: اتاق جلسات معاونت  
Powered by Tetis PORTAL