رويدادها
انتصاب سركار خانم دكتر محمودزاده به سمت مشاور امور اقتصادي

جناب آقاي دكتر پورمحمدي معاون محترم اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه، سركار خانم دكتر محمودزاده را به سمت مشاور اقتصادي منصوب كردند.  
Powered by Tetis PORTAL