رويدادها
انتصاب سركار خانم دكتر محمودزاده به عنوان رييس امور اقتصاد كلان

جناب آقاي دكتر نوبخت رييس محترم سازمان برنامه و بودجه كشور طي حكمي و به پيشنهاد جناب آقاي دكتر پور محمدي معاون محترم امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه ، سركار خانم دكتر محمودزاده را به سمت رييس امور اقتصاد كلان منصوب كردند. آرزوي موفقيت براي ايشان و امور اقتصاد كلان براي پيشبرد هرچه بهتر اهداف تعيين شده داريم. همچنين در مراسمي از زحمات بي دريغ جناب آقاي دكتر باقري در زمان تصدي رياست امور تقدير و تشكر به عمل آمد.


  
Powered by Tetis PORTAL