رويدادها
هفتمين نشست امور اقتصاد كلان با موضوع بررسي عملكرد بودجه 1397 در روز يكشنبه 1398/4/9 ساعت 14 برگزار مي‌شود.

به اطلاع همكاران مي رساند نشست ارائه نتايج گزارش هاي تهيه شده در امور اقتصاد كلان روز يكشنبه 1398/4/9  ساعت 14 برگزار مي شود.

 

ارائه كننده: آقاي دكتر ميرزايي نژاد

 

موضوع نشست: 

بررسي عملكرد بودجه 1397

 

مكان: اتاق جلسات معاونت

 

                                                                                                                                                                             امور اقتصاد كلان  
Powered by Tetis PORTAL