همايش‌ها و جلسات
فايل ارائه و متن سخنراني آقاي دكتر سريع القلم در خصوص نظريه اي براي توسعه ايران (ارديبهشت ماه 1394)Powered by Tetis PORTAL