همايش‌ها و جلسات
متن سخنراني آقاي دكتر مردوخي در خصوص نظام تدبير مديريت توسعه در تدوين برنامه ششم (آذر ماه 1393)

خلاصه‌ مطالب ارائه شده توسط دكتر بايزيد مردوخي مشاور محترم وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي، درخصوص "نظام تدبير مديريت توسعه در تدوين برنامه ششم اقتصادي" ارسال مي‌گردد. موارد مهم پيشنهادي ايشان در ذيل مي‌آيد:
1-    در تدوين برنامه ششم، سه بخش مجزا مي‌بايست در نظر گرفته شود و هر كدام در مجلد جدا تهيه شود:
الف- مجلد طرح‌ها و پروژه‌ها كه هسته اصلي برنامه است.
ب- مجلد اصلاحات نظام تدبير كه در برگيرنده اصلاح در تمامي ساختارهاي اداره كشور باشد. . از جمله اولويت‌هاي نظام تدبير در حال حاضر اصلاحات اداري (در جهت تعامل بهتر با مردم در راستاي اهداف توسعه) و اصلاحات نظارتي در عملكردها و همچنين اصلاح ساختار سازمان مديريت است.
ج- مجلد منويات استاني: اين مسأله نقطه شروع خوبي براي استان‌هاي كشور خواهد بود كه در يك سند ملي جايگاهي پيدا كنند و خودشان بتوانند در امر توسعه مؤثر واقع شوند.
2-    پيشنهاد تغيير در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي:
الف- "آينده‌نگري" به عنوان يكي از وظايف اصلي سازمان به فعاليت‌هاي اصلي سازمان اضافه شود.
ب- سازمان مديريت به صورت باز عمل نموده به نحوي كه ديگران بتوانند از اطلاعات كارشناسي سازمان بيشترين بهره‌برداري را داشته باشند.


Powered by Tetis PORTAL