همايش‌ها و جلسات
فايل ارايه آقاي دكتر عسلي: چشم انداز جهاني عرضه و تقاضاي نفت و گاز(مرداد 1393)Powered by Tetis PORTAL