همايش‌ها و جلسات
فايل متني ارائه دكتر دانش جعفري و مهندس بحرينيان در خصوص توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ‌ايراني (تيرماه 1391)Powered by Tetis PORTAL