شرح وظايف

شرح وظايف تفصيلي امور اقتصاد كلان:

1-رصد و ارزيابي و تحليل وضعيت موجود و تحولات اقتصادي ايران، منطقه و جهان و تهيه گزارشهاي تطبيقي در خصوص متغيير‌هاي كلان اقتصادي و پيش بيني تحولات آينده آن.

2-بررسي وضعيت تحقق اهداف اقتصادي سند چشم‌انداز.

3-تهيه و پيشنهاد  استراتژي توسعه اقتصادي براي اهداف بلند مدت  و ميان مدت .

4-تهيه اهداف و سياست‌ اقتصادي كلان براي برنامه‌هاي توسعه، لوايح بودجه و لوايح و مقررات جديد دولت.

5-بررسي و انطباق اهداف كمي و كلان اقتصادي بخش‌ها با اهداف كلان برنامه‌هاي توسعه و همچنين اهداف كلان و بخشي لايحه بودجه كل كشور.

6-طراحي سياست‌ها، الزامات متناسب با اهداف اقتصاد كلان و ارائه به واحدهاي ذيربط در تدوين برنامه‌هاي اجرايي.

7-بررسي،راهبري و سياستگذاري در موضوعات كلان اقتصادي مشتمل بر رشد و سرمايه‌گذاري، بهره‌وري، جمعيت، بازار كار، سياست‌هاي مالي و بودجه‌اي، توزيع درآمد و رفاه اجتماعي، هدفمند سازي يارانه‌ها، تجارت خارجي، سياست‌هاي ارزي، بازارهاي پولي و مالي، تورم و سياستهاي پولي در چارچوب وظايف سازمان برنامه و بودجه كشور.

8-تهيه برنامه حوزه‌هاي فرابخشي كلان اقتصادي و مشاركت در تدوين برنامه‌هاي توسعه.

9-تهيه مستندات حوزه‌ كلان اقتصادي برنامه‌هاي توسعه.

10-تهيه، ‌تنظيم و پيشنهاد آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شيوه‌نامه‌هاي اجرايي مواد قانوني برنامه‌هاي توسعه در حوزه سياست‌هاي كلان اقتصادي.

11-مشاركت در تهيه گزارش و نظارت بر عملكرد برنامه‌هاي توسعه در حوزه اقتصاد كلان.

12- تحليل و تهيه گزارشات ادواري مشتمل بر تبيين وضعيت گذشته، حال و آينده، بيان چالش‌ها و ارائه سياست‌ها و راهكارها در حوزه‌هاي مختلف اقتصاد كلان شامل: رشد و سرمايه‌گذاري، بهره‌وري، جمعيت، بازار كار، سياست‌هاي مالي و بودجه‌اي، توزيع درآمد و رفاه اجتماعي، تجارت خارجي، سياست‌هاي ارزي، بازارهاي پولي و مالي، تورم و سياستهاي پولي.

13-تهيه گزارش اقتصادي سالانه كشور.

14-تهيه بخشنامه بودجه‌هاي سنواتي با مشاركت امور تلفيق بودجه و همكاري ساير امور.

15-تهيه و پيشنهاد جداول مربوط به منابع و مصارف كلان بودجه سنواتي.

16-برآورد سقف كلان مصارف ملي و استاني و مصارف فصول بودجه.

17-بررسي آثار كلان اقتصادي در بودجه‌هاي سنواتي.

18-مشاركت در تدوين برنامه‌هاي سالانه پيوست لايحه­ بودجه‌هاي سنواتي.

19-طراحي و تدوين الگوهاي اقتصادي به منظور ارايه تحليل‌هاي سياستي و پيش‌بيني آنها براي برنامه‌ريزي در سطح كلان.

20-تحليل و ارزيابي تحولات اقتصاد بازار كار و منابع انساني و پيش‌بيني آنها براي برنامه‌ريزي در سطح كلان.

21-بررسي تحولات بهره ‌وري و ارائه راهكارهاي لازم.

22-ارائه سياست‌هاي پولي، مالي، ارزي، تجاري و اعتباري در راستاي ثبات متغيرهاي كلان اقتصادي از جمله ‌كاهش نرخ تورم، تبات نرخ واقعي ارز و تحقق رشد اقتصادي و در جهت تحقق اهداف برنامه‌هاي توسعه و بودجه سنواتي.

23-بررسي چگونگي توسعه ابزارها و نهادهاي مالي نوين در حوزه بازار پول و سرمايه.

24-شركت در كميته فرعي شوراي پول و اعتبار و كميته تخصصي شوراي عالي اشتغال.

تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان برنامه و بودجه كشور بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by Tetis PORTAL