مطالعات انجام شده 1395
مطالب ،گزارش‌ها و مطالعات انجام شده صرفاً نظر كارشناسي امور اقتصاد كلان است و گزارش رسمي سازمان برنامه‌ و بودجه كشور نمي‌باشد .Powered by Tetis PORTAL