همكاران پيشين
​آقاي علاءالدين ازوجي
سمت  معاون رشد وتوسعه رقابت


 پست الكترونيكي  ALAEZO@gmail.com
سوابق تحصيلي  
دكتري(دانشجو)- علوم اقتصادي- دانشگاه تربيت مدرس فوق ليسانس- علوم اقتصادي- دانشگاه تربيت مدرس ليسانس- علوم اقتصادي- دانشگاه تهران
سوابق كاري  
1.معاون امور برنامه ريزي اقتصاد كلان و ارزيابي برنامه(در حوزه رشد اقتصادي، بهره وري، بازار كار و رقابت پذيري)، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، از سال خرداد 1387 تا كنون. 2.كارشناس برنامه ريزي كشوري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، (در دفاتر برنامه ريزي و مديريت اقتصاد كلان و شوراي عالي اشتغال) از سال 1381 تا سال1387. 3.كارشناس اقتصادي مؤسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي، 80ـ1378 4.كارشناس اقتصادي سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت كالاها و خدمات (وزارت بازرگاني) 78ـ1376
مهارت ها  
اقتصاد كلان - اقتصاد كار و بهره وري - اقتصاد سلامت و رفاه- اقتصاد منطقه اي- برنامه ريزي و سياست گذاري اقتصادي- اقتصاد ايرانPowered by Tetis PORTAL