همكاران پيشين
ياسر پاكدامن
سمت كارشناس

ياسر پاكدامن

سازمان برنامه و بودجه، خيابان بهارستان، تهران، ايران.

تلفن:                ، موبايل: 09106796617

ايميل : yaser.pakdaman@atu.ac.ir

تحصيلات

دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، ايران

پايان‌نامه: « اثرات نامتقارن نااطميناني بر تورم و رشد توليد در ايران : VAR-BEKK »
استاد راهنما: ناصر خياباني

پايان نامه: « شناسايي بخش هاي كليدي اقتصاد ايران با استفاده از رويكرد ماتريس حسابداري اجتماعي»

استاد راهنما: علي اصغر بانويي

مهر 1393 تا آذر 1395

علوم اقتصادي گرايش توسعه و برنامه ريزي

دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، ايران

پايان‌نامه: «ارزيابي اقتصادي موسسات حفاظتي و مراقبتي"
استاد راهنما: حسن طايي

مهر 1389 تا شهريور 1393

علوم اقتصادي-اقتصاد صنعتي

موضوعات مورد علاقه

  اقتصاد كلان                          اقتصاد سنجي و مدل سازي                  بودجه               اقتصاد توسعه و  ايران                                        

تجربه‌هاي تدريس

                                                                                                                                                                 دوره كارشناسي: كليات علم اقتصاد

دوره كارشناسي : آمار 2 رشته اقتصاد

دوره كارشناسي : رياضيات 1 رشته اقتصاد

دستيار استاد، دانشكده حقوق و اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبايي

دستيار استاد، دانشكده اقتصاد،

 دانشگاه علامه طباطبايي

دستيار استاد، دانشكده اقتصاد،

   دانشگاه علامه طباطبايي 

1390 تا 1392

 

مهر 1392 تا خرداد 1393

 

مهر1393 تا خرداد 1394      

دوره كارشناسي: اقتصاد سنجي

 

 

دوره كارشناسي ارشد: اقتصاد مديريت

دستيار استاد، دانشكده اقتصاد،

  دانشگاه علامه طباطبايي 

 

      موسسه آماره

دي 1394 تا خرداد 1395

 

 

دي 1394 تا خرداد 1395

تجربه‌هاي كاري

سازمان برنامه و بودجه كشور

كارشناس امور اقتصاد كلان

تابستان ۱۳۹6 تاكنون

شركت مهندسي مشاور مهاب-قدس وابسته به وزارت نيرو

كارشناس بخش اقتصاد

تابستان۱۳۹4 تا زمستان ۱۳۹6

پروژه‌هاي پژوهشي

«سياست هاي اقتصاد كلان سازگار با چشم انداز ميان مدت بازار كار»، محقق،  موسسه مطالعات كار، وزارت كار ، تابستان ۱۳۹6 تا بهار  ۱۳۹7.

« تدوين مدل‌هاي ارزيابي اقتصادي طرح‌هاي شركت ملي نفت ايران »، مدير پروژه،  موسسه مطالعات انرژي، وزارت نفت، تابستان 1397 تا كنون.

«برآورد توابع اشتغال بر حسب فعاليتهاي اصلي اقتصادي، جنس و سطح سواد : رويكرد Multiple Equation GMM»، محقق، موسسه عالي آموزش و پژوهش و مديريت برنامه ريزي، تابستان 1397 تا كنون.

مقالات در جريان:

«تعادل ساختاري و ادواري بودجه در اقتصاد ايران »، (با ا. محمود زاده، ف.حاجيها و ا. خالصي)، سازمان برنامه وبودجه كشور ، زمستان۱۳۹۷.

«اثرات كسري بودجه بر متغيرهاي كليدي اقتصاد كلان »، (با ا.خالصي)، سازمان برنامه . بودجه كشور ، زمستان ۱۳97.

 

مهارت‌هاي حرفه‌اي

نرمافزارهاي حرفه‌اي: Rats,  Eviews  , Sas .

زبان‌هاي برنامه‌نويسي: C/C++.

برنامه‌هاي كاربردي: Microsoft Office .

مهارت‌هاي زباني

انگليسي: روان

عربي: ابتدايي

افتخارات

دانشجوي ممتاز كارشناسي ارشد ، دانشكده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبايي، 1393-1395.

دانشجوي ممتاز كارشناسي ، دانشكده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبايي، 1389-1393.

 

 
Powered by Tetis PORTAL