اقدام و عمل
تصوير ابلاغ پروژه‌هاي اولويت دار سال 1395 معاونت حقوقي رييس جمهور از سوي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتيPowered by Tetis PORTAL