اقدام و عمل
تصوير دومين ابلاغ پروژه‌هاي اولويت دار سال 1395 وزارت امور اقتصادي و دارايي از سوي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتيPowered by Tetis PORTAL