اقدام و عمل
تصوير ابلاغ پروژه‌هاي اولويت دار سال 1395 وزارت نيرو از سوي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتيPowered by Tetis PORTAL