اقدام و عمل
*صورتجلسه هفدهم ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي (بر مبناي تآكيدات و رهنمودهاي مقام معظم رهبري)Powered by Tetis PORTAL