تاب‌آوري
تبيين مفهوم و مباني تاب آوري و اقتصاد مقاومتي در طراحي برنامه ششم (تيرماه 1393)Powered by Tetis PORTAL