رويدادها
سند چشم انداز كشور عربستان سعودي سال 2030

اين پيشگفتار سلمان ابن عزيز شاهزاده عربستان، و رييس شوراي اقتصاد و توسعه عربستان است كه در ابتداي سند چشم انداز 2030 عربستان آمده است.
براي دانلود پيشگفتار اينجا كليك كنيد                                       براي دانلود سند چشم انداز اينجا كليك كنيد.


  
Powered by Tetis PORTAL